TRASY DLA WSZYSTKICH

RAPORT ››
Parent Previous Next


Raport TRASY DLA POJAZDÓW przedstawia zestawienie pracy wielu pojazdów na raz.Aby wygenerować raport należy wybrać parametry raportu znajdujące się po lewej stronie okna i wcisnąć przycisk GENERUJ znajdujący się na końcu listy parametrów.


Opis parametrów raportu:Opis raportu:Raport można wyeksportować do arkusza kalkulacyjnego w formacie xls (Excel) i wydrukować za pomocą pomarańczowych przycisków znajdujących się pod wygenerowanym raportem tabelarycznym.


Każdy raport można sortować po kolumnach.


Do wyszukiwania informacji w raporcie należy skorzystać z mechanizmów wbudowanych w przeglądarkę wciskając kombinację klawiszy Ctrl+F.

Wg nas najlepszy mechanizm wyszukiwania treści posiada przeglądarka Google Chrome.