GRUPY I CZAS PRACY

TRAPER ››
Parent Previous Next


Kartoteka grup i czasu pracy umożliwia edycję danych grupy, dodawanie nowej grupy i definiowanie harmonogramu pracy dla grupy.


Aby dodać nową grupę pojazdów należy wybrać pomarańczowy przycisk DODAJ i wypełnić wszystkie pola.


Edycja danych grupy polega na zmianie jednego z poniższych pól:Harmonogram pracy definiuje się w przypadku, gdy chcemy filtrować w raportach dane względem normowanego czasu pracy. Opcja ta przydaje się, gdy pojazdy jeżdżą w normowanych godzinach pracy, a potem mogą jeździć prywatnie.

Aby zdefiniować harmonogram pracy należy wybrać opcję Ustal w kolumnie Harmonogram dla wybranej grupy pojazdów.

Następnie należy wypełnić harmonogram wpisując godziny jazdy w formacie gg:mm (gdzie gg oznacza godzinę np. 07, a mm oznacza minuty np. 15) dla wybranych dni tygodnia.

Poniżej przedstawiony jest przykład wypełnienia harmonogramu pracy dla grupy pojazdów.Jak widać na zdjęciu praca służbowa zawiera się w czasie pracy prywatnej. Ponieważ praca służbowa ma wyższy priorytet praca prywatna będzie liczona od 6:00 do 05:59, a następnie od 16:01 do 20:00. Pozostały czas pracy od 20:01 do 05:59 jest tzw. pracą niedozwoloną.

Dzięki tak zdefiniowanemu harmonogramowi można w parametrach raportu wybrać, czy mają być wyświetlane wszystkie trasy, czy tylko wybrane: służbowe, prywatne, niedozwolone.