KARTOTEKA UŻYTKOWNIKÓW

TRAPER ››
Parent Previous Next


Kartoteka użytkowników umożliwia edycję danych użytkowników, zmianę uprawnień, usuwanie i dodawanie nowych użytkowników.


Aby dodać użytkownika należy wcisnąć pomarańczowy przycisk DODAJ i wypełnić wszystkie pola.


Edycja danych użytkownika polega na zmianie jednego z poniższych pól:


W ramach uprawnień można wybrać, czy użytkownik ma mieć dostęp do raportów i kartotek oraz do jakich grup pojazdów ma mieć dostęp.


W przypadku usuwania użytkowników trzeba to robić w sposób przemyślany.

System jest zabezpieczony przed usunięciem aktualnie zalogowanego użytkownika.