KARTOTEKA POJAZDÓW

TRAPER ››
Parent Previous Next


Kartoteka pojazdów umożliwia edycję danych pojazdu i uzyskanie informacji o numerze seryjnym urządzenia przypisanego do pojazdu.


Edycja danych pojazdu polega na zmianie jednego z poniższych pól: