TRASY 1 POJAZDU

RAPORT ››
Parent Previous Next

Raport TRASY DLA POJAZDÓW przedstawia szczegóły pracy dla wybranego pojazdu.Aby wygenerować raport należy wybrać parametry raportu znajdujące się po lewej stronie okna i wcisnąć przycisk GENERUJ znajdujący się na końcu listy parametrów.


Opis parametrów raportu:Opis raportu:Raport można wyeksportować do arkusza kalkulacyjnego w formacie xls (Excel) i wydrukować za pomocą pomarańczowych przycisków znajdujących się pod wygenerowanym raportem tabelarycznym.


Każdy raport można sortować po kolumnach.


Do wyszukiwania informacji w raporcie należy skorzystać z mechanizmów wbudowanych w przeglądarkę wciskając kombinację klawiszy Ctrl+F.

Wg nas najlepszy mechanizm wyszukiwania treści posiada przeglądarka Google Chrome.