STATUS

Next


STATUS wyświetla aktualne informacje online o pojazdach takie jak: czas pomiaru, pozycję GPS i informacje o pracy (czy pojazd ma załączoną stacyjkę/silnik).

Historia tras i pracy pojazdów dostępna jest z poziomu menu górnego RAPORT.

Informacje odświeżane są co 30 sekund.


Okno STATUS wyświetlane jest domyślnie po zalogowaniu do serwisu TRAPER GPS.Po lewej stronie okna w tabeli wyświetlane są pojazdy z wybranej grupy pojazdów. Domyślnie wyświetlane są wszystkie pojazdy z grupy pojazdów.

Aby zmienić grupę pojazdów należy użyć listy rozwijanej znajdującej się nad tabelą pojazdów. Domyślnie zdefiniowana jest jedna grupa, do której przypisane są wszystkie pojazdy.


Tabela w postaci listy pojazdów przedstawia następujące informacje:Po prawej stronie okna znajduje się mapa, na której pokazane są zaznaczone w tabeli pojazdy w postaci zielonych okrągłych ikonek.

Na mapie pokazywane są tylko pojazdy z wybranej grupy i zaznaczone w tabeli. Odznaczenie pojazdu w tabeli powoduje dostosowanie skali mapy do innych zaznaczonych w tabeli pojazdów.

Mapę można przesuwać metodą przeciągnij i upuść oraz skalować za pomocą symboli plusa i minusa znajdujących się w lewym górnym rogu mapy.